Chính trị

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên chuyên đề tháng 5 năm 2024

21/05/2024 20:43 56 lượt xem

          Chiều 20.5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Tú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 5 năm 2024, cho ý kiến vào một số Tờ trình của HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên chuyên đề tháng 5 năm 2024
Đồng chí Phạm Văn Tú, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên họp

          Tại phiên họp, đại diện UBND huyện đã trình các Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình xin chủ trương ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình số 51, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tờ trình xin chủ trương thực hiện Dự án: Nâng cấp, cải tạo Hội trường lớn huyện Mèo Vạc,; Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án của Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 07/3/2023 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND huyện Mèo Vạc phê duyệt danh mục dự án đầu tư và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mèo Vạc; Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang đô thị trung tâm huyện Mèo Vạc; Tờ trình xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. HĐND huyện trình: Tờ trình xin chủ trương ban hành báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng thị trấn Mèo Vạc và trung tâm xã Pả Vi “sáng, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030; Tờ trình về việc xin chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) HĐND huyện  khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  Lãnh đạo UBMTTQ huyện trình Tờ trình số 167, của UBMTTQ huyện về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mèo Vạc nhiệm kỳ 2024-2029. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình Tờ trình số 70, về việc xin chủ trương ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 05/4/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giai đoạn 2024 – 2030.

          Qua thảo luận, Ban Thường vụ Huyện uỷ đều cơ bản đồng thuận với các tờ trình tại hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Tú, Bí thư Huyện ủy đề nghị Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện lại các nội dung, tờ trình đảm chất lượng.

Minh Chuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập